Legacy - Zimmer

Implantáty Legacy1, Legacy2, Legacy3 a Legacy4 se zužují pravidelně kónicky shora dolů, což umožňuje jejich zavedení do úzkých alveolů s měkkou kostní substancí a dosáhnout tak tlaku, který zvýší primární stabilitu.

Legacy 1TM implantátová linie

Vlastnosti a výhody

 • Vnitřní šestihranné spojení s 1,5mm hex-hloubkou a vnitřním schůdkem.
 • Použití Tapered Screw-Vent vrtáků systému Zimmer Dental je možné díky konickému tvaru implantátového těla.
  Výjimka: implantát 5,7mmD vyžaduje schůdkový vrták 5,4/4,8mmD.
 • Dvojitý V-závit zkracuje čas zavádění na polovinu a čtyřnásobně vedený mikrozávit na horním konci zlepšuje osseointegraci a snižuje napětí v oblasti alv. hřebene.
 • 2mm vhojovací váleček upevněný uzavíracím šroubem slouží jako gingiva-formovač nebo pro jednorázové ošetření.
 • Dvě samořezné spáry jsou v rozsahu implantátového těla.

 

Legacy 1P implantátová linie

Vlastnosti a výhody

 • Vnitřní šestihranné spojení s 1,5mm hex-hloubkou a vnitřním schůdkem.
 • Progresivně prohloubený V-závit se stálou úzkou výškou závitu 0,6mm což zvyšuje primární stabilitu.
 • Límec bez závitu v oblasti alv. hřebene.
 • Povrch implantátu: strojový v oblasti alv. hřebene, SBM v centrální a apikální oblasti implantátu.
 • Fixture-Mount se zaobleným čtyřhranným profilem a zredukovaným schůdkem pro snažší repozici v otisku.
 • Fixture-Mount s 1mm prodlouženou částí abutmentu jako má Legacy3 pro pacienty se silnějšími měkkými tkáněmi.

 

 

Legacy 2TM implantátová linie

Vlastnosti a výhody

 • Vnitřní šestihranové spojení s 1,5mm Hex-hloubkou a vnitřním schůdkem.
 • 1/3 implantátu je válcovitá, 2/3 jsou kónické pro větší osseointegraci. Chirurgie je kompatibilní s vrtáky Tapered ScrewVent.
  Vyjímka: 5,7mmD implantát vyžaduje 5,4/4,8mmD schůdkový vrták.
 • Povrchová úprava buď: SBM (Soluble Blast Media) nebo: HA-povrch
 • Dvojitý spirálový závit pro lepší inzerci a čtyřnásobně vedený mikro závit na horním konci pro lepší osseointegraci a snížené napětí v oblasti alv. hřebene.
 • 2mm vhojovací váleček upevněný uzavíracím šroubem pro formování měkkých tkání nebo jednorázový postup.
 • Barevně označené zavaděče, které slouží jako otiskovací členy nebo po oddělení jako provizorní titanový abutment.
 • Tři samořezné spáry probíhají 2/3 implantátu.

 

 

 

Legacy 3TM implantátová linie

Vlastnosti a výhody

 • Vnitřní šestihranné spojení s 1,5mm hex-hloubky a vnitřním schůdkem.
 • Kónický tvar implantátu dovoluje použít vrtáky Tapered Screw-Vent pro rozměry 3,7..,4,2 a 4,7mmD.
 • Povrchová úprava-opce:SBM-(soluble Blast media) nebo HA-povrch.
 • Dvojitě vedený řezací závit pro zlepšenou inzerci a primárná stabilitu. Čtyřnásobně vedený mikro závit na horním konci pro lepší osseointegraci a redukované napětí v oblasti alveolárního řemene.
 • Dvoumilimetrový vhojovací váleček držený uzavíracím šroubem slouží jako gingiva-formovač nebo pro jednorázové resp. dvoufázové ošetření.
 • Barevně označený zavaděč lze použít jako otiskovací pilíř a v oddělené formě jako konečný titanový abutment.
 • Dvě samořezné spáry probíhají polovinou implantátového tělesa.

 

 

Legacy 4TM implantátová linie

Vlastnosti a výhody

 • Dvoudílný Fixture-Mount: uzávěr je opatřen momentovou ochrannou funkcí a uvolňuje se během otiskování, což zaručuje přesnost kovu na kov.
 • K použití jako modifikovatelný abutment lze Fixture-Mount v délce zkrátit.
 • Dvoumilimetrový vhojovací váleček upevněný uzavíracím šroubem lze použít jako gingiva formovač pro jednorázovou inzerci, vykazuje konkávní transgingivální k Fixture-Mount hodící se profil.
 • Vnitřní šestihranné spojení s 1,5mm Hex-hloubkou a vnitřní schůdek.
 • 1/3 přímý a 2/3 konicky implantát pro zvýšenou osseointegraci. Chirurgicky kompatibilní s Taperet Screw Vent vrtáky
  Vyjímka: 5,7mmD implantát vyžaduje 5,4/4,8 mmD schůdkový vrták.
 • Dvojitě vedený spirální závit pro zlepšenou inzerci a čtyřnásobný mikro závit na horním konci pro lepší osseointegrci a snížené napětí v oblasti alveolárního výběžku.
 • Povrchové opce: (SBM) nebo HA povrch.
 • 3 samořezné spáry probíhají 2/3 implantátového tělesa.

 
 
 
 

Přehled povrchů SBM- a HA-

SBM povrch je tvořen pomocí roztoku Soluble Blast Medium z hydroxylapatitových (HA) krystalů za účelem vytvoření středně drsného povrchu. Dodavatel SBM a HA pokrytých povrchů Implantátů Direct je totožný s tím z roku 1992–2000 pro tehdejší Paragon Implant Company, kdy byly vytvořeny následující studie.

Top