CoreBone

Bioaktivní korálový kostní substituent. Ideální alternativa k bovinním a syntetickým produktům.

Pevný | Porézní | Biodegradabilní

 

Přírodní alternativa bovinních a humánních  kostních štěpů.

Čistý korálový minerál obohacený křemíkem a stronciem pro bioaktivitu a pevnost.

Vyrobeno z korálů pěstovaných v biomimetických kontrolovaných korálových farmách. 

 

 

 

Produkty

                                                               

                CoreBone 500                                                            CoreBone 1000                                                             CoreBone 2000  

velikost částic 300-450 mikronů                                       velikost částic 600-1000 mikronů                                   velikost částic 1600-2000 mikronů     

 

 

 

                                                               

                CoreBlock Cone                                                            CoreBlock             

Štěp tvaru kořene pro „socket preservation“
(dvě velikosti)
dvě kuželky v jedné lahvičce
   

 

 

                                 

CoreBone korálový augmentační materiál

 

Ideální alternativa k bovinním a syntetickým produktům. 

Korál je používán jako materiál pro kostní náhrady po dobu 30 let.  Jeho kostní vlastnosti, složení struktura, síla a resorpce, vedly k jejich použití v zubních a ortopedických postupech ve stovkách tisíc případů. V posledním desetiletí byly korály vyhlášeny ohroženým druhem a jejich kvalita klesla kvůli rostoucímu znečištění moří. 

Korály CoreBone rostou v uzavřeném, řízeném vodním (akvarijním) systému.  Používá se vlastní technologie a laboratorně vyráběná mořská voda obohacená o bioaktivní živiny, které CoreBone využívá pro své přirozené, kosti podobné vlastnosti a předchází rizikům souvisejícím se znečištěním moře.

Materiál CoreBone se skládá z čisté minerální části korálu. Obsahuje krystaly uhličitanu vápenatého (> 95%) ve formě aragonitu obohaceného o křemík, stroncium a další neorganické látky. Tři hlavní prvky - vápník, křemík a stroncium - hrají důležitou roli při procesu mineralizace kosti a při aktivaci enzymatických reakcí s osteogenními buňkami.

 

 

Biomimetický kostní materiál vyrobený z korálů kultivovaných v uzavřeném a monitorovaném systému obohaceném křemíkem a stronciem pro bioaktivitu a pevnost.

Bioaktivní - Atraktivní pro kostní buňky a stimulující nový růst kosti a konektivitu.

Pevný - Až 5 krát než spongiózní kost ( syntetický materiál)

Porézní - Optimální porézní struktura umožňuje neovaskularitu a růst nové kostní hmoty.

Biodegradabilní - Remodeluje aktivitou osteoklastů. 

Kortikospongiózní korálový mix - pro optimální tvorbu kostí a remodelaci. 

Bezpečný - bez biologických lidských nebo bovinnách rizik.

 

                                                  

                 3D porézní struktura                                         Kostní buňky přitahované CoreBone graft                                  Depozice kosti do porozit 

 

Top