Trilobe - Nobel Biocare

Mini závit se zdvojeným spirálním závitem pro rychlejší inserci. Implantáty ReActiv mají shora dolů pravidelnou konickou formu pro snazší zavedení do úzkých alveolů s měkkou kostní substancí a tím vytvořit tlak, který zvyšuje primární stabilitu.

RePlant implantátová řada

Vlastnosti a přednosti

  • Použití NobelBiocare vrtáků díky přímému/kónickému designu a tvaru tak jako je tomu u NobelReplace Taperet Groovy implantátu.
  • Barevně kódovaná Tri-Lobe-platforma je kompatibilní s NobleReplace abutmenty.
  • Kompletně SBM ošetřený implantátový povrch.
  • Barevně označené zaváděče slouží jako otiskovací pilíře a po oddělení jako provizorní titanový abutment.
  • Díky použité titanové slitině je dosažena větší stabilita jako je tomu u NobelBiocare-Tri-Lobe-implantátů zhotovených z čistého titanu.

 

 

 

 

ReActive implantátová řada

Vlastnosti a přednosti

  • Barevně označená Tri-Lobe-Platforma je kompatibilní s NobelReplace abutmenty.
  • Barevně označené zavaděče slouží jako otiskovací pilíře a v oddělené formě jako konečný titanový abutment s Platformswitching.
  • Povrchová opce: SBM (Soluble Blast Media) nebo HA-povrchová úprava
  • Platformswitching s RePlant a NobelReplace abutmenty.
  • Samořezný závit s hlubšími závity tím zvětšený povrch pro lepší kontakt s kostí a zvýšenou primární stabilitu.

 
 
Implant Direct Tri-Lobe. Mini závit se zdvojeným spirálním závitem pro rychlejší inserci.
Implantáty ReActiv mají shora dolů pravidelnou kónickou formu pro snazší zavedení do úzkých alveolů s měkkou kostní substancí a tím vytvořit tlak, který zvyšuje primární stabilitu (G.Niznick Clinical Oral Health 2000 „dosažený úspěch v měkké kosti“. Implantát Replant je tvarován svým přímým/kónickým profilem odpovídající implantátu Nobel Replace (Nobel Biocare). Mini závity začínají 1,0 mm pod úrovní alveolárního hřebene a zasahují ca. do 2,0 mm k implantátovému hrotu, kde plynule přecházejí ve zdvojené spirální závity, zmírňují zatížení v kritické oblasti alveolárního hřebene a účinkem zdvojeného spirálního závitu zmenšují počet otáček nutných k zavedení implantátu. Od implantátového hrotu do poloviny těla probíhá vertikální rýha sloužící k samořeznému účinku. Všechny implantáty jsou kompletně pokryty SBM povrchem a ReActiv lze obdržet s povrchovou úpravou HA.

Přehled SBM a Ha povrchů

SBM povrch je docílen pomocí Soluble Blast Medium z hydroxylapatit (HA) krystalů za účelem dosažení drsného povrchu. Dodavatelem SBM a HA povrchu pro Implant Direct je stejná společnost dodávající tyto povrchy 1992, Paragon Implant Company, jak ukazují tyto zhotovené studie.

Top