EsthetiBases other brands compatible

Titanové báze kompatibilní s ostatními výrobci. Digitální knihovny.

Pokud se nějaká ze značek zde nevyskytuje, můžete objednat pomocí info@konydent.cz pokud se vyskytuje v referenčním listu.
Pro rozlišení produktů jsou u některých aplikována naše katalogová čísla. Čísla z katalogu jsou stále platná, liší se pouze předponou.
Pokud potřebujete skenovací tělíska, přidejte katalogové číslo z ref. listu dole, do poznámky k objednávce.

Referenční list!
Referenční list skenovací tělíska!

3 platformy pro ostatní Titanové báze