O značce Implant Direct / About Implant Direct

Implant Direct – Simply Smarter

Implant Direct, průkopník v implantologii, jedna z nejvíce a nejrychleji rostoucích firem pro výrobu dentálních implantátů pokračuje v bohaté tradici inovací a nabízí širokou škálu chirurgických, protetických a regeneračních řešení. Společnost nabízí výrobky nejvyšší kvality do více jak 40 zemí po celém světě.

V roce 2006 vytvořila společnost „vysoko hodnotový segment“ implantačního průmyslu tím, že jako první spustila výrobu vysoce kvalitních implantačních systémů za zvýhodněné výrobní ceny.

Implant Direct využívá povrchovou úpravu ve formě SBM (Soluble Blast Media) a HA (Hydroxylapatit)

továrna Implant direct

 

Implantační systém InterActive™

Vnitřní šestihranné kónické spojení, které je kompatibilní s NobelActive® a NobelReplace®CC.

Vlastnosti a výhody

Dvojdílný Fixture-Mount: vrchní část zahrnuje uzávěr s pojistkou funkce točivého momentu a uvolňuje se až během otisku. To umožňuje dokonalý dotyk a výsledkem je tak přesný otisk. A to jak u otevřené, tak i uzavřené metody.
Metoda je účinná, jak na úrovni implantátu, tak i na úrovni abutmentu.
2.0mm extender upevněný cover screw je možné použít i jako vhojovací váleček a formovač gingivy při jedno-fázové ošetření. Zároveň vytváří konkávní transgingivální profil pasující k Fixture-Mount.
Mikrozávity zvyšují stabilitu a snižují zatížení v oblasti krestální kosti. 
Tři podélné samořezné drážky probíhají 2/3 délky těla implantátu.
Povrchová úprava: SBM

Implantační systém Legacy™2

Chirurgie je kompatibilní s vrtáky Tapered Screw-Vent®.

Vlastnosti a výhody

Vnitřní 1.5mm dlouhé šestihranné spojení s vnitřním zkosením.
Tělo implantátu je z vrchní části 1/3 válcovité a spodní 2/3 jsou kónické pro lepší osseointergraci.
(Výjimkou je 5.7mmD implantát, který vyžaduje 4.8/5.4mmD stupňovitý vrták)
Dvojitý spirálový závit pro snadnější zavedení a čtyřnásobně vedený mikrozávit na vrchní části pro lepší osseointegraci a snížení napětí v oblasti alveolárního hřebene.
2.0mm extender upevněný cover screw je možné použít jako vhojovací váleček i jako formovač gingivy pro jedno-fázové ošetření.
Barevně označené zavaděče, které slouží jako otiskovací pilíře nebo po oddělení jako provizorní titanový abutment.
Tři samořezné drážky probíhají 2/3 těla implantátu.
Povrchová úprava: SBM nebo HA

Implantační systém Legacy™3

Kónické tělo implantátu dovoluje použít vrtáky Tapered Screw-Vent® pouze pro průměry 3.7mmD, 4.2mmD a 4.7mmD.

Vlastnosti a výhody

Vnitřní 1.5mm dlouhé šestihranné spojení s vnitřním zkosením.
Dvojitě vedený samořezný závit pro snadnější zavedení a počáteční stabilitu, čtyřnásobně vedený mikrozávit na vrchní části pro lepší osseointegraci a snížení napětí v oblasti alveolárního hřebene.
2.0mm extender upevněný cover screw je možné použít jako vhojovací váleček i jako formovač gingivy pro jedno-fázové nebo dvou-fázové ošetření.
Barevně označený zavaděč lze použít jako otiskovací pilíř. V oddělené formě i jako konečný titanový abutment.
Dvě samořezné drážky probíhají polovinou těla implantátu.
Povrchová úprava: SBM nebo HA

Implantační systém Legacy™4

Chirurgie je kompatibilní s vrtáky Tapered Screw-Vent®. (Výjimkou je 5,7mmD implantát, který vyžaduje 4.8/5.4mmD stupňovitý vrták)

Vlastnosti a výhody

Dvojdílný Fixture-Mount: vrchní část zahrnuje uzávěr s pojistkou funkce točivého momentu a uvolňuje se až během otisku. To umožňuje dokonalý dotyk kov-na-kov.
Fixture-Mount je možné zkrátit na úrovni drážky a může tak fungovat jako konečný přípravný abutment.
2.0mm extender upevněný cover screw je možné použít jako vhojovací váleček při jedno-fázovém ošetření. Vytváří konkávní transgingivální profil pasující k Fixture-Mount.  
Vnitřní 1.5mm dlouhé šestihranné spojení s vnitřním zkosením.
Tělo implantátu je z vrchní části 1/3 válcovité a spodní 2/3 jsou kónické pro lepší osseointergraci.
Dvojitý spirálový závit pro snadnější zavedení a čtyřnásobně vedený mikrozávit na vrchní části pro lepší osseointegraci a snížení napětí v oblasti alveolárního hřebene.
Tři samořezné drážky probíhají 2/3 těla implantátu.
Povrchová úprava: SBM nebo HA

Implantační systém ReActive™

Barevně kódovaná Tri-Lobe-platforma je kompatibilní s NobleReplace abutmenty.

Vlastnosti a výhody

Barevně označené Fixture-Mount slouží jako otiskovací pilíře a v oddělené formě jako konečný titanový abutment Platform-Switching.
Samořezné prohloubené závity nabízí větší plochu povrchu pro uchycení kosti a zvýšenou primární stabilitu implantátu.
Povrchová úpravaSBM nebo HA

Implantační systém ReActive™

Barevně kódovaná Tri-Lobe-platforma je kompatibilní s NobleReplace abutmenty.

Vlastnosti a výhody

Barevně označené Fixture-Mount slouží jako otiskovací pilíře a v oddělené formě jako konečný titanový abutment Platform-Switching.
Samořezné prohloubené závity nabízí větší plochu povrchu pro uchycení kosti a zvýšenou primární stabilitu implantátu.
Povrchová úpravaSBM nebo HA

Implantační systém SwishPlus™

Kompletní kompatibilita s vrtáky Straumann®, nástroji i protetikou, stejně tak i standardními ráčny a šestihrannými nástroji (mimo 3.3mmD a 5.7mmD).

Vlastnosti a výhody

Lehce strukturovaný 2mm krček pro umístění podle výšky měkkých tkání nebo dle estetického hlediska.
Mikro-drážky vylepšují kontakt s měkkými tkáněmi a zmírňují napětí.
Progresivně prohlubující se závity pro počáteční stabilitu a samořezné drážky pro snadnější zavedení do kosti.
All-in-One balení Cover Screw, 2mm vhojovací váleček a zavaděč. 
Barevně označený zavaděč obsahuje označení pro zjednodušené indexování vnitřního osmihranu.
Výjimka je pouze u 3.3mmD implantátu, který disponuje závitovou strukturou SwishTapered™.

Implantační systém SwishActive™

Bone-Level implantát je chirurgicky kompatibilní se Straumann® vrtáky.

Vlastnosti a výhody

12° kónické šestihranné spojení s Plattform-Switching (využívá InterActive™ protetiku).
Mikro-drážky vylepšují kontakt s měkkými tkáněmi a zmírňují napětí.
Expanzivní šroubový závit zlepšuje primární stabilitu.
Samořezný závit.
2.0mm extender upevněný cover screw je možné použít i jako vhojovací váleček a formovač gingivy při jedno-fázovém ošetření. Zároveň vytváří konkávní transgingivální profil pasující k protetice.
Barevně označený zavaděč pro jednoduché indexování.

InterActive: 12 Degree Conical Connection Dental Implant
The InterActive dental implant system offers implant professionals the benefits of an industry standard 12 degree conical implant connection and a balanced family of four implant diameters and two platforms.

Legacy: Internal Hex Dental Implant
Legacy is the only implant system dentists need. It has a wide range of implant diameters and prosthetic solutions to meet the aesthetic challenges of anterior implant cases, implant retained removable dentures and fixed, full-arch cases.

RePlant & ReActive: Trilobe Compatible Two-Piece Dental Implants
The RePlant dental implant system offers implant professionals surgical and prosthetic compatibility with Trilobe implants at value prices. RePlant has four implant diameters ranging from 3.5 mm, 4.3 mm, 5 mm to 6 mm.

SwishPlus & SwishTapered: Two-Piece Dental Implants with Octagon Connection
The Swish dental implant system features a two-piece dental implant with an octagon connection. Swish has five implant diameters ranging from 3.3 mm to 6 mm.