O značce MegaGen / About MegaGen

MegaGen byl založen panem Dr. Park v Jižní Koreji v roce 2002 a je v této době rozšířen v 56 zemích celého světa. Společnost představuje inovativní produkty, které nabízí uživateli více hodnot v oblasti zpracování a ošetření.

V tomto ohledu byl současně vyvinut a uveden na trh v roce 2012 produkt AnyRidge implantační systém. Tento mimořádný koncept implantátů výrazně zvýšil povědomí o MegaGenu na mezinárodním trhu.

AnyRidge nabízí prvotřídní počáteční stabilitu a to i v kostech se sníženou hustotou.
Zaručeno nepovolování šroubů!
Unikátní a hodnotný ISQ typ; podstatný pro předvídatelné okamžité nebo brzké zatížení.
A je jeden z prvních systému, který představil koncept progresivního designu závitů.

Pokročilý koronální design poskytuje maximální ochranu kortikální kosti okolo implantátů. Kromě osseointegrace dokáže AnyRidge zajistit i krásnou gingivální linii.

MegaGen was founded in South Korea by Dr. Park in 2002. The company presents innovative products which offers the user more processing and treatment values. MegaGen is already operating in more that 56 countries around the world.

AnyRidge is the first implant system to introduce the concept of progressive thread design. It’s a game changer.

Excellent initial stability even at the compromised bone density.
No screw loosening guaranteed!
Unique and valuable ISQ pattern; essential for predictable immediate or early loading.

Advanced coronal design allows maximum cortical bone preservation around implants. Beyond osseointegration, AnyRidge can assure a beautiful gingival line.